• Formularz danych użytkownika

    Administratorem podanych przez Ciebie w formularzu rejestracji danych osobowych będzie Agnieszka Biały, ul. Hlonda 10D/65, 02-972 Warszawa. 
    Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji świadczenia usługi. Dane będą przetwarzane do upływu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy.
    Będziesz mieć prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO.
    Jeżeli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa, będziesz mógł wnieść skargę do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia.
    Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w polityce prywatności. Jeśli chcesz do nas napisać użyj formularza kontaktowego.

VMDesignScript logo